ٍSyarat Puasa


Syarat Shoum atau Syarat Puasa yang sahih menurut manhaj Salaf adalah sebagai berikut:

(الأيام) أي وقوعه فيها (غير) يوم (عيد) أي عيد فطر وعيد أضحى للنهي عن صيامها في خبر الصحيحين (و) أيام (تشريق) ولو كان صومها لتمتع، وهي ثلاثة بعد الأضحى للنهي عن صومها في خبر أبي داود بإسناد صحيح (و) يوم (شك) لقول عمار بن ياسر : «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» . رواه الترمذي وغيره وصححوه وقال الأسنوي
  1. Hari hari dimana diwajibkan puasa, yaitu puasa tidak dilakukan dalam hari ,Id (Hari Raya) maksudnya adalah hari raya Fitri dan Adlkha, sebab memang adanya larangan sebagaimana yang datang dalam Sahih Bukhori dan Muslim, dan beberapa Hari Tasyriq walaupun dalam melaksanakan puasa Sunnah, yang dimaksud adalah tiga hari setelah hari raya Adlkha, hal ini berdasarkan Haditds riwayat Imam Abu Dawud, dan Puasa tidak dikerjakan dsalam Hari Syak (dimana hari itu diragukan apakah sudah masuk dalam bulan Ramdhan atau belum) berdasarkan Ucapan Sahabat ‘Ammar bin Yasir: << Barang siapa yang puasa pada hari syak, maka telah bermaksiyat dengan Abul Qosim >> HR. Tirmidli dan lainnya dan mereka semua mensahihkannya.
 
(نية لكل يوم) كغيره من العبادات، والتصريح باعتبارها كل يوم من زيادتي (ويجب لفرضه) ولو نذراً أو قضاءً أو كفارة أو كان الناوي صبياً (تبييتها)
2. Niyat dsalam setiap harinya. Seperti pasda semua jenis ibadah lainnya, yang jelas kalimat setiap hari ini adalah penambahan dari Syirkhnya. Dan wajibnya niyat ini, walaupun puasa nadzar atau puasa Qodlo atau kafarot, baik yang meniyatkan itu anak kecil itu ketika pada malam harinya.

  Hal ini berdsasarkan Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Daruqutni:
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
“Barang siapa yang tidak memalamkan (Niyat) sebelum fajar, maka tiada puasa baginya”  

Niyat puasa pada malam harinya ini, berlaku hanya pada puasa yang wajib saja, adsapun untuk niyat puasa sunnah boleh dilakukan ketika pada permulaan hari atau sebelum tengah hari, berdasarkan hadits:  

«فقد دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء. قالت: لا. قال: فإني إذاً أصوم قالت: ودخل علي يوماً آخر. فقال: أعندكم شيء. قلت: نعم. قال: إذاً أفطر. وإن كنت فرضت الصوم»

“Pada suatu hari Rosulullah masuk ke rumah ‘Aisyah dan berkata: apakah engkau mempunyai sesuatu (yang dapat dimakan)?, ‘Aisyah menjawab: tidak, Nabi berkata: maka jika demikian saya puasa, ‘Aisyah berkata: Suatu hari yang lain Nabi masuk lagi dan berkata: apakah engkau mempunyai sesuatu? ‘Aisyah mengatakan: Iya (punya), maka Nabi Berkata: jika demikian saya berbuka, walaupun saya telah meniyatkan puasa”   

3. Menahan diri dari melakukan hal hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun penjelasannya Insyaallah akan kami bahas dalam judul yang lain berdasarkan dalil yang sahih dan pemahaman para salaf.

Related Posts: